"Händer i Lit Kyrkås Häggenås" är vårt informationshäfte för vårt område. Det händer mycket här i norra delen av vår kommun och vi vet hur viktigt det är att alla får veta vad som händer i byarna. Det ökar gemenskapen och stärker "byandan".

I Händer är de tänkt att som privatpersoner, föreningar, organisationer, byalag, företag och myndigheter ska kunna skriva om allt som händer ute i byarna samt information som är av allmänt intresse.
Händer skickas ut som gruppförsändelse till alla hushåll i området.

Priser för text och annonser i Händer i Lit Kyrkås Häggenås
 
Ideella föreningar
& Privatpersoner
Kommersiella
verksamheter
Hel sida
800 kr
1000 kr
Halv sida
400 kr
600 kr
1/4 sida
200 kr
400 kr
Raderna till Evenemangssidan är kostnadsfria!
Manus kan lämnas in i fd bokinkastet på baksidan av gamla kommunalhuset i Lit eller skickas in via epost info@bykontoret-lit.se